THÔNG TIN CÁC KHÓA HỌC

Click vào tên khóa học để xem thông tin chi tiết

  • Tất Cả
  • Marketing
  • Sales
  • Business application
  • Others

DOWNLOAD BROCHURE

Quyền lợi học viên

  • Giảm 10% học phí nếu thanh toán học phí trước 10 ngày.

  • Giảm 20% cho học viên cũ của WAM.

  • Giảm 20% học phí nếu đăng ký theo nhóm từ 3 người.

*Lưu ý: Chỉ áp dụng mức ưu đãi cao nhất

MARKETING

KHÓA HỌC THỜI
LƯỢNG
TRÊN
LỚP
ONLINE HỌC PHÍ
MARKETING DÀNH CHO CHỦ DOANH NGHIỆP/ LÃNH ĐẠO
INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION PLANNING 10 buổi
(5 tuần)
6 buổi 4 buổi 8.000.000
NEW PRODUCT DEVELOPMENT 6 buổi
4.200.000
B2B MARKETING TOÀN DIỆN CHO DOANH NGHIỆP/START-UP 10 Buổi
(5 tuần)
10.000.000
EMPLOYER BRAND COMMUNICATION
Ultimate Adwords Marketing 4 buổi
3.200.000
Actionable Facebook Marketing 8 buổi
6.400.000
Xây dựng đội ngũ và kiểm soát hiệu quả Marketing 4 buổi
4.000.000
Xây dựng chiến lược truyền thông tích hợp cho doanh nghiệp 6 buổi
6.000.000
Professional Copywriting to reign customers 10 Buổi
8.000.000
B2C Marketing cho doanh nghiệp / Start-up 10 buổi
10.000.000
Build An Employer Brand 4 buổi
4.000.000
Marketing Cho Bán Hàng Chuyên Nghiệp 4 buổi
4.000.000

SALE

KHÓA HỌC THỜI
LƯỢNG
TRÊN
LỚP
ONLINE HỌC PHÍ
BÁN HÀNG THÔNG QUA MẠNG XÃ HỘI (DIGITAL PERSONAL SELLING) 4 buổi
4 buổi 2.500.000
PRACTICAL CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) 4 buổi
(2 tuần)
2 buổi 2 buổi 2.500.000
KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP (SALESPRO) 6 buổi
4 buổi 2 buổi 3.200.000
Tư duy chiến lược trong bán hàng 4 buổi
3.200.000
Kỹ năng bán hàng B2B chuyên nghiệp 6 buổi
5.600.000
Kỹ năng bán hàng trong lĩnh vực bán lẻ 6 buổi
3.600.000

BUSINESS

KHÓA HỌC THỜI
LƯỢNG
TRÊN
LỚP
ONLINE HỌC PHÍ
Xây dựng kế hoạch truyền thông Marketing chuyên nghiệp bằng Powerpoint 6 buổi
2.800.000
Quản lý tài chính kế toán doanh nghiệp bằng Excel 6 buổi
2.800.000

SALE

KHÓA HỌC THỜI
LƯỢNG
TRÊN
LỚP
ONLINE HỌC PHÍ
BÁN HÀNG THÔNG QUA MẠNG XÃ HỘI (DIGITAL PERSONAL SELLING) 4 buổi
4 buổi 2.500.000
PRACTICAL CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) 4 buổi
(2 tuần)
2 buổi 2 buổi 2.500.000
KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP (SALESPRO) 6 buổi
4 buổi 2 buổi 3.200.000
Tư duy chiến lược trong bán hàng 4 buổi
3.200.000
Kỹ năng bán hàng B2B chuyên nghiệp 6 buổi
5.600.000
Kỹ năng bán hàng trong lĩnh vực bán lẻ 6 buổi
3.600.000

BUSINESS

KHÓA HỌC THỜI
LƯỢNG
TRÊN
LỚP
ONLINE HỌC PHÍ
Xây dựng kế hoạch truyền thông Marketing chuyên nghiệp bằng Powerpoint 6 buổi
2.800.000
Quản lý tài chính kế toán doanh nghiệp bằng Excel 6 buổi
2.800.000

HIỆN TẠI CHƯA CÓ KHÓA HỌC NÀO