THÔNG TIN CÁC KHÓA HỌC

Click vào tên khóa học để xem thông tin chi tiết

  • Tất Cả
  • Marketing
  • Sales
  • Business application
  • Others

DOWNLOAD BROCHURE

Quyền lợi học viên

  • Giảm 10% học phí nếu thanh toán học phí trước 10 ngày.

  • Giảm 20% cho học viên cũ của WAM.

  • Giảm 20% học phí nếu đăng ký theo nhóm từ 3 người.

*Lưu ý: Chỉ áp dụng mức ưu đãi cao nhất

SALE

KHÓA HỌC THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ
Kỹ năng bán hàng B2B chuyên nghiệp 6 buổi 6.000.000
Tư duy chiến lược trong bán hàng 4 buổi 5.000.000
Kỹ năng bán hàng trong lĩnh vực bán lẻ 6 buổi 6.000.000
Customer Relationship Management 4 buổi 4.000.000

HIỆN TẠI CHƯA CÓ KHÓA HỌC NÀO