Wolf Academy of Marketing > Đào Tạo > LỊCH KHAI GIẢNG
LỊCH KHAI GIẢNG

Để biết thêm chi tiết về nội dung, hãy click vào tiêu đề của từng khóa học. Để đăng ký tham dự khóa học, hãy click vào ô "Đăng ký" bên cạnh khóa học mà bạn đã chọn.

Chọn lĩnh vực
Quyền lợi học viên

• Giảm 10% học phí nếu thanh toán học phí trước 5 ngày.

• Giảm 20% cho học viên cũ của WAM.

• Giảm 20% học phí nếu đăng ký theo nhóm từ 3 người.

*Lưu ý: Chỉ áp dụng mức ưu đãi cao nhất