Wolf Academy of Marketing > Đào Tạo > CÁC KHÓA HỌC

thông tin các khóa học

Click vào tên khóa học để xem thông tin chi tiết

sale

khóa học thời lượng học phí
Kỹ năng bán hàng trong lĩnh vực bán lẻ

6 buổi

6.000.000

Tư duy chiến lược trong bán hàng

4 buổi

4.000.000

Kỹ năng bán hàng B2B chuyên nghiệp

6 buổi

6.000.000

Customer Relationship Management

4 buổi

4.000.000

business application

khóa học thời lượng học phí
Quản lý tài chính kế toán doanh nghiệp bằng Excel

6 buổi

4.800.000

Xây dựng kế hoạch truyền thông Marketing chuyên nghiệp bằng Powerpoint

6 buổi

4.800.000