thông tin các khóa học

Click vào tên khóa học để xem thông tin chi tiết

sale

khóa học thời lượng học phí
Tư duy chiến lược trong bán hàng

4 buổi

5.000.000

Kỹ năng bán hàng

6 buổi

7.000.000

Customer Relationship Management

4 buổi

4.000.000