Sự kiện sắp diễn ra

Sự kiện trước đây

14

Tháng mười một

Hội thảo

Chiến lược Sales Promotion

Tăng tốc doanh thu

03

Tháng mười

Hội thảo

Digital World is changing the way to do

business

Bạn muốn hội thảo sắp tới sẽ nói về chủ đề gì?

Hãy chia sẻ cùng Wolf Academy of Marketing!

 Marketing Management
 Content Marketing
 Account Management
 Digital Platform
 Public Relations
 Project Management
 Social Media
 Đề xuất của bạn

"Phân vân chưa biết nên

định hướng theo mảng nào?"

"Bạn cần chuẩn bị điều gì

khi tham gia khóa học?"