GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO RIÊNG THEO YÊU CẦU DOANH NGHIỆP

Mỗi tổ chức đều có những quy mô, mô hình kinh doanh khác nhau, vậy nên bạn cần một chương trình đào tạo riêng để đảm bảo hiệu quả về chi phí, phù hợp với nhu cầu, mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp mình. Tại WAM, chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp có thể xác định được những thiếu hụt trong năng lực lao động và chúng tôi cung cấp những đề xuất và giải pháp phù hợp giúp tối đa hóa lợi nhuận hoàn lại ROI cho doanh nghiệp bạn.

Giai đoạn 1

Giai đoạn 1

Hiểu các vấn đề và thử thách
chính của doanh nghiệp

Giai đoạn 2

Giai đoạn 2

Phân tích khoảng
cách năng lực

Giai đoạn 3

Giai đoạn 3

Đánh giá nhu cầu
đào tạo

Giai đoạn 4

Giai đoạn 4

Thiết kế và xây dựng
chương trình đào tạo

Giai đoạn 5

Giai đoạn 5

Triển khai đào tạo
và đánh giá kết quả

Với cách tiếp cận đi sâu vào chi tiết nhu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp, chúng tôi sẽ cung cấp các giải pháp đào tạo tối ưu cho hiệu quả công việc, đáp ứng mọi mong đợi từ bạn. Hãy liên hệ WAM ngay hôm nay!

  • Hotline:028 3622 2777