THÔNG TIN CÁC KHÓA HỌC

Click vào tên khóa học để xem thông tin chi tiết

  • Tất Cả
  • Marketing
  • Sales
  • Business application
  • Others

Quyền lợi học viên

  • Hoàn tiền 100% sau buổi đầu tiên nếu học viên cảm thấy không phù hợp.

  • Giảm 10% học phí nếu thanh toán học phí trước 10 ngày.

  • Giảm 20% cho học viên cũ của WAM.

*Lưu ý: Chỉ áp dụng mức ưu đãi cao nhất

MARKETING

KHÓA HỌC THỜI
LƯỢNG
TRÊN
LỚP
ONLINE HỌC PHÍ
PRACTICAL B2B MARKETING 12 buổi
(2 tuần)
8 buổi 4 buổi 15.000.000
Quản trị Marketing dành cho CEO 8 buổi
(2 tuần)
8 buổi 15.000.000
QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (PRACTICAL CRM) – MARKETING 4 buổi
4 buổi 8.000.000

SALE

KHÓA HỌC THỜI
LƯỢNG
TRÊN
LỚP
ONLINE HỌC PHÍ
QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (PRACTICAL CRM) – SALES 6 buổi
(2 tuần)
6 buổi 12.000.000
QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (PRACTICAL CRM) – MARKETING 4 buổi
4 buổi 8.000.000
KỸ NĂNG BÁN HÀNG B2B CHUYÊN NGHIỆP 4 buổi
2 buổi 4.000.000đ
QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (PRACTICAL CRM) – SETTING, CONFIGURATION & SECURITY 4 buổi
2 buổi 3.000.000

BUSINESS

KHÓA HỌC THỜI
LƯỢNG
TRÊN
LỚP
ONLINE HỌC PHÍ

MARKETING

KHÓA HỌC THỜI
LƯỢNG
TRÊN
LỚP
ONLINE HỌC PHÍ
PRACTICAL B2B MARKETING 12 buổi
(2 tuần)
8 buổi 4 buổi 15.000.000
Quản trị Marketing dành cho CEO 8 buổi
(2 tuần)
8 buổi 15.000.000
QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (PRACTICAL CRM) – MARKETING 4 buổi
4 buổi 8.000.000

SALE

KHÓA HỌC THỜI
LƯỢNG
TRÊN
LỚP
ONLINE HỌC PHÍ
QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (PRACTICAL CRM) – SALES 6 buổi
(2 tuần)
6 buổi 12.000.000
QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (PRACTICAL CRM) – MARKETING 4 buổi
4 buổi 8.000.000
KỸ NĂNG BÁN HÀNG B2B CHUYÊN NGHIỆP 4 buổi
2 buổi 4.000.000đ
QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (PRACTICAL CRM) – SETTING, CONFIGURATION & SECURITY 4 buổi
2 buổi 3.000.000

BUSINESS

KHÓA HỌC THỜI
LƯỢNG
TRÊN
LỚP
ONLINE HỌC PHÍ

HIỆN TẠI CHƯA CÓ KHÓA HỌC NÀO