THÔNG TIN CÁC KHÓA HỌC

Click vào tên khóa học để xem thông tin chi tiết

Khoá học sắp diễn ra

KHÓA HỌCTHỜI
LƯỢNG
TRÊN
LỚP
ONLINEHỌC PHÍ
KỸ NĂNG BÁN HÀNG B2B CHUYÊN NGHIỆP6 buổi
(1 tuần)
6 buổi6.000.000đ

Khoá học đã diễn ra

KHÓA HỌCTHỜI
LƯỢNG
TRÊN
LỚP
HỌC PHÍ
QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (PRACTICAL CRM) – SALES6 buổi
(2 tuần)
6 buổi11.000.000
QUẢN TRỊ MARKETING DÀNH CHO CEO12 buổi
(2 tuần)
8 buổi15.000.000
QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (PRACTICAL CRM) – MARKETING4 buổi
4 buổi8.000.000
QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (PRACTICAL CRM) – SETTING, CONFIGURATION & SECURITY4 buổi
2 buổi3.000.000

MARKETING

KHÓA HỌCTHỜI
LƯỢNG
TRÊN
LỚP
HỌC PHÍ
KỸ NĂNG BÁN HÀNG B2B CHUYÊN NGHIỆP6 buổi
(1 tuần)
6 buổi6.000.000đ
QUẢN TRỊ MARKETING DÀNH CHO CEO12 buổi
(2 tuần)
8 buổi15.000.000
QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (PRACTICAL CRM) – MARKETING4 buổi
4 buổi8.000.000

SALE

KHÓA HỌCTHỜI
LƯỢNG
TRÊN
LỚP
ONLINEHỌC PHÍ
KỸ NĂNG BÁN HÀNG B2B CHUYÊN NGHIỆP6 buổi
(1 tuần)
6 buổi6.000.000đ
QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (PRACTICAL CRM) – SALES6 buổi
(2 tuần)
6 buổi11.000.000
QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (PRACTICAL CRM) – MARKETING4 buổi
4 buổi8.000.000
QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (PRACTICAL CRM) – SETTING, CONFIGURATION & SECURITY4 buổi
2 buổi3.000.000
  • Tất Cả
  • Marketing
  • Sales

Quyền lợi học viên

  • Hoàn tiền 100% sau buổi đầu tiên nếu học viên cảm thấy không phù hợp.

  • Giảm 10% học phí nếu thanh toán học phí trước 10 ngày.

  • Giảm 20% cho học viên cũ của WAM.

*Lưu ý: Chỉ áp dụng mức ưu đãi cao nhất