GIẢNG VIÊN

Lý Quang Thắng

Lý Quang Thắng

Former L&D Manager tại Coca-Cola.

THÀNH TÍCH VÀ KINH NGHIỆM

Tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Hawaii ở Manoa, ông Quang Thắng có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý và Đào tạo nhân sự cho các tập đoàn lớn trên thế giới: GHN Express, Coca-Cola, Marico Southeast Asia…

Hiện tại ông là Head of HR của Giao Hàng Nhanh Express

Quay về >>