GIẢNG VIÊN

Nguyễn Trình Thùy Trang

Nguyễn Trình Thùy Trang

Former Head of Corporate Affairs tại Masan Group

THÀNH TÍCH VÀ KINH NGHIỆM

Cô Thùy Trang có hơn 13 năm kinh nghiệm về quan hệ truyền thông, quản lý khủng hoảng, truyền thông tiếp thị và còn cả các vấn đề công cộng.

Cô Thùy Trang từng là Head of Corporate tại Masan Group. Trước đó, Cô Trang đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Corporate Affairs Managers tại Pfizer, Giám đốc truyền thông tại Roche Pharma, Giám đốc PR tại Lowe Worldwide (MullenLowe), Account Director của Venus Communications và PR Account Manager của AVC Communications.

Hiện tại, cô Thùy Trang giữ vị trí Head – Media Relation và Business Development tại ANPR

Quay về >>