GIẢNG VIÊN

Vũ Ngọc Minh

Vũ Ngọc Minh

Former Talent Development tại Nike Vietnam & Thailand

THÀNH TÍCH VÀ KINH NGHIỆM

Cô Ngọc Minh có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực Quản lý và Huấn luyện nguồn nhân lực cho các công ty, tập đoàn lớn như: Coca-Cola Beverages Vietnam, Nike Vietnam & Thailand, VNG Corporation,Scommerce Group…

Kinh nghiệm của cô Minh tập trung chủ yếu vào các mảng: Employer Branding, Employee Management, Training Management và Internal communication.

Hiện tại, cô Ngọc Minh đang làm việc tại tập đoàn Scommerce với nhiệm vụ xây dựng và phát triển Hệ thống đào tạo và Quan hệ nhân viên.

Quay về >>