LỊCH KHAI GIẢNG

Để biết thêm chi tiết về nội dung, hãy click vào tiêu đề của từng khóa học. Để đăng ký tham dự khóa học, hãy click vào ô “Đăng ký” bên cạnh khóa học mà bạn đã chọn.

Chọn lĩnh vực

QUYỀN LỢI HỌC VIÊN 

•Hoàn tiền 100% sau buổi đầu tiên nếu học viên cảm thấy không phù hợp.

• Giảm 20% học phí nếu thanh toán học phí trước 10 ngày.

• Giảm 25% cho học viên cũ của WAM nếu thanh toán học phí trước 7 ngày.

*Lưu ý: Chỉ áp dụng mức ưu đãi cao nhất

TP.HCM

KHÓA HỌC THỜI LƯỢNG NGÀY KHAI GIẢNG
QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (PRACTICAL CRM) – SALES & SERVICES 8 buổi
14/09/2019

Đăng Ký

KỸ NĂNG BÁN HÀNG B2B CHUYÊN NGHIỆP 4 buổi
25/09/2019

Đăng Ký

QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (PRACTICAL CRM ) – MARKETING 4 buổi
12/10/2019

Đăng Ký

QUẢN TRỊ MARKETING DÀNH CHO CHỦ DOANH NGHIỆP/ CẤP LÃNH ĐẠO 4 buổi
23/10/2019

Đăng Ký

BÁN HÀNG THÔNG QUA MẠNG XÃ HỘI (DIGITAL PERSONAL SELLING) 6 buổi
26/03/2019

Đăng Ký

QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (PRACTICAL CRM) – PLANNING & MANAGEMENT 4 buổi
10/08/2019

Đăng Ký

KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP (SALESPRO) 6 buổi
27/11/2018

Đăng Ký

CHIẾN LƯỢC SALES B2B DÀNH CHO QUẢN LÝ 4 buổi

Đăng Ký

EMPLOYER BRAND COMMUNICATION 6 buổi

Đăng Ký

NEW PRODUCT DEVELOPMENT 6 buổi

Đăng Ký

KỸ NĂNG TRẢ LỜI PHỎNG VẤN BÁO CHÍ 2 buổi
10/11/2018

Đăng Ký

INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION PLANNING 10 buổi
(5 tuần)

Đăng Ký

B2B MARKETING TOÀN DIỆN CHO DOANH NGHIỆP/START-UP 10 Buổi
(5 tuần)
14/07/2018

Đăng Ký

Xây dựng đội ngũ và kiểm soát hiệu quả Marketing 4 buổi
18/11/2017

Đăng Ký

Xây dựng chiến lược truyền thông tích hợp cho doanh nghiệp 6 buổi
25/10/2017

Đăng Ký

Professional Copywriting to reign customers 10 Buổi

Đăng Ký

Build An Employer Brand 4 buổi
2018

Đăng Ký

Marketing Cho Bán Hàng Chuyên Nghiệp 4 buổi
2018

Đăng Ký