LỊCH KHAI GIẢNG

Để biết thêm chi tiết về nội dung, hãy click vào tiêu đề của từng khóa học. Để đăng ký tham dự khóa học, hãy click vào ô “Đăng ký” bên cạnh khóa học mà bạn đã chọn.

Chọn lĩnh vực

QUYỀN LỢI HỌC VIÊN 

• Giảm 10% học phí nếu thanh toán học phí trước 5 ngày.

• Giảm 20% cho học viên cũ của WAM.

• Giảm 20% học phí nếu đăng ký theo nhóm từ 3 người.

*Lưu ý: Chỉ áp dụng mức ưu đãi cao nhất