THÔNG TIN CÁC KHÓA HỌC

Click vào tên khóa học để xem thông tin chi tiết

  • Tất Cả
  • Marketing
  • Sales
  • Business application
  • Others

DOWNLOAD BROCHURE

Quyền lợi học viên

  • Hoàn tiền 100% sau buổi đầu tiên nếu học viên cảm thấy không phù hợp.

  • Giảm 10% học phí nếu thanh toán học phí trước 10 ngày.

  • Giảm 20% cho học viên cũ của WAM.

*Lưu ý: Chỉ áp dụng mức ưu đãi cao nhất

MARKETING

KHÓA HỌC THỜI
LƯỢNG
TRÊN
LỚP
ONLINE HỌC PHÍ
QUẢN TRỊ MARKETING DÀNH CHO CEO (Hồ Chí Minh) 8 buổi
(2 tuần)
8 buổi 15.000.000
QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (PRACTICAL CRM) – MARKETING 4 buổi
4 buổi 8.000.000
B2B MARKETING TOÀN DIỆN CHO DOANH NGHIỆP/START-UP 10 buổi
(5 tuần)
10.000.000
XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ & KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ MARKETING 4 buổi
4.000.000
PROFESSIONAL COPYWRITING TO REIGN CUSTOMERS 10 buổi
8.000.000
BUILD AN EMPLOYER BRAND 4 buổi
4.000.000

SALE

KHÓA HỌC THỜI
LƯỢNG
TRÊN
LỚP
ONLINE HỌC PHÍ
QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (PRACTICAL CRM) – SALES 6 buổi
(2 tuần)
6 buổi 12.000.000
QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (PRACTICAL CRM) – MARKETING 4 buổi
4 buổi 8.000.000
KỸ NĂNG BÁN HÀNG B2B CHUYÊN NGHIỆP 4 buổi
2 buổi 4.000.000đ
QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (PRACTICAL CRM) – SETTING, CONFIGURATION & SECURITY 4 buổi
2 buổi 3.000.000
CHIẾN LƯỢC SALES B2B DÀNH CHO QUẢN LÝ 4 buổi
4 buổi 5.000.000
TƯ DUY CHIẾN LƯỢC TRONG BÁN HÀNG 4 buổi
3.200.000

BUSINESS

KHÓA HỌC THỜI
LƯỢNG
TRÊN
LỚP
ONLINE HỌC PHÍ

MARKETING

KHÓA HỌC THỜI
LƯỢNG
TRÊN
LỚP
ONLINE HỌC PHÍ
QUẢN TRỊ MARKETING DÀNH CHO CEO (Hồ Chí Minh) 8 buổi
(2 tuần)
8 buổi 15.000.000
QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (PRACTICAL CRM) – MARKETING 4 buổi
4 buổi 8.000.000
B2B MARKETING TOÀN DIỆN CHO DOANH NGHIỆP/START-UP 10 buổi
(5 tuần)
10.000.000
XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ & KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ MARKETING 4 buổi
4.000.000
PROFESSIONAL COPYWRITING TO REIGN CUSTOMERS 10 buổi
8.000.000
BUILD AN EMPLOYER BRAND 4 buổi
4.000.000

SALE

KHÓA HỌC THỜI
LƯỢNG
TRÊN
LỚP
ONLINE HỌC PHÍ
QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (PRACTICAL CRM) – SALES 6 buổi
(2 tuần)
6 buổi 12.000.000
QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (PRACTICAL CRM) – MARKETING 4 buổi
4 buổi 8.000.000
KỸ NĂNG BÁN HÀNG B2B CHUYÊN NGHIỆP 4 buổi
2 buổi 4.000.000đ
QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (PRACTICAL CRM) – SETTING, CONFIGURATION & SECURITY 4 buổi
2 buổi 3.000.000
CHIẾN LƯỢC SALES B2B DÀNH CHO QUẢN LÝ 4 buổi
4 buổi 5.000.000
TƯ DUY CHIẾN LƯỢC TRONG BÁN HÀNG 4 buổi
3.200.000

BUSINESS

KHÓA HỌC THỜI
LƯỢNG
TRÊN
LỚP
ONLINE HỌC PHÍ

HIỆN TẠI CHƯA CÓ KHÓA HỌC NÀO