THÔNG TIN CÁC KHÓA HỌC

Click vào tên khóa học để xem thông tin chi tiết

Khoá học sắp diễn ra

KHÓA HỌC THỜI
LƯỢNG
TRÊN
LỚP
ONLINE HỌC PHÍ
KỸ NĂNG BÁN HÀNG B2B CHUYÊN NGHIỆP 6 buổi
(1 tuần)
6 buổi 6.000.000đ

Khoá học đã diễn ra

KHÓA HỌC THỜI
LƯỢNG
TRÊN
LỚP
HỌC PHÍ
QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (PRACTICAL CRM) – SALES 6 buổi
(2 tuần)
6 buổi 11.000.000
QUẢN TRỊ MARKETING DÀNH CHO CEO 12 buổi
(2 tuần)
8 buổi 15.000.000
QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (PRACTICAL CRM) – MARKETING 4 buổi
4 buổi 8.000.000
QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (PRACTICAL CRM) – SETTING, CONFIGURATION & SECURITY 4 buổi
2 buổi 3.000.000

MARKETING

KHÓA HỌC THỜI
LƯỢNG
TRÊN
LỚP
HỌC PHÍ
KỸ NĂNG BÁN HÀNG B2B CHUYÊN NGHIỆP 6 buổi
(1 tuần)
6 buổi 6.000.000đ
QUẢN TRỊ MARKETING DÀNH CHO CEO 12 buổi
(2 tuần)
8 buổi 15.000.000
QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (PRACTICAL CRM) – MARKETING 4 buổi
4 buổi 8.000.000

SALE

KHÓA HỌC THỜI
LƯỢNG
TRÊN
LỚP
ONLINE HỌC PHÍ
KỸ NĂNG BÁN HÀNG B2B CHUYÊN NGHIỆP 6 buổi
(1 tuần)
6 buổi 6.000.000đ
QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (PRACTICAL CRM) – SALES 6 buổi
(2 tuần)
6 buổi 11.000.000
QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (PRACTICAL CRM) – MARKETING 4 buổi
4 buổi 8.000.000
QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (PRACTICAL CRM) – SETTING, CONFIGURATION & SECURITY 4 buổi
2 buổi 3.000.000
  • Tất Cả
  • Marketing
  • Sales

Quyền lợi học viên

  • Hoàn tiền 100% sau buổi đầu tiên nếu học viên cảm thấy không phù hợp.

  • Giảm 10% học phí nếu thanh toán học phí trước 10 ngày.

  • Giảm 20% cho học viên cũ của WAM.

*Lưu ý: Chỉ áp dụng mức ưu đãi cao nhất