Marketing Cho Bán Hàng Chuyên Nghiệp

Tại sao bạn cần tham gia khóa học này?

Làm thế nào để thu hút khách hàng tự động? Cách nào để khách hàng mục tiêu có thể tìm đến chúng ta? Sở hữu kỹ năng bán hàng hiệu quả liệu đã đủ chưa khi có nhiều người cùng bán một sản phẩm và khách hàng có quá nhiều sự lựa chọn?

Một thực tế đang diễn ra là thay vì tập trung bán cho 20% khách hàng tốt nhất có thể đem lại 80% doanh thu thì doanh nghiệp lại tiếp cận với tất cả khách hàng, kể cả khách hàng không tiềm năng mặc dù nguồn lực còn hạn chế về nhiều mặt. Trong khi đó, nếu như xác định và tiếp cận đúng khách hàng mục tiêu, đội ngũ bán hàng có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, hiệu quả lại tăng lên đáng kể.

Cách tiếp cận truyền thống bằng các cuộc gọi lạnh (Cold Call) đang khiến cho khách hàng khó chịu và tác động xấu đến thương hiệu, và tài nguyên nhanh chóng bị cạn kiệt. Bên cạnh đó, khách hàng có xu hướng tìm kiếm mọi thứ qua Internet và có rất nhiều thông tin trước khi ra quyết định mua hàng. Vậy làm thế nào để tiếp cận đúng khách hàng mục tiêu với nguồn lực hạn chế? Giải pháp chính là tạo ra quy trình phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận Marketing và Bán hàng để phát triển đa dạng các công cụ để thu hút khách hàng mục tiêu. Muốn vậy, đội ngũ bán hàng của công ty không chỉ cần phối hợp tốt mà còn bán hàng với tư duy Marketing.

Đối tượng tham gia khóa học:

● Quản lý nhân sự cấp cao

● Nhà tuyển dụng

● Chủ doanh nghiệp / Startup

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ:

● Tăng trưởng doanh thu nhờ biết cách phối hợp với đội ngũ Marketing.

● Lên chương trình Marketing Demo hiệu quả và khai thác sâu nhu cầu tiềm ẩn của khách hàng.

● Tự động hoá việc thu hút khách hàng mục tiêu để tối ưu hiệu quả bán hàng.

● Biết cách đồng bộ hoá thông điệp ra ngoài gắn với thương hiệu của công ty và sản phẩm để tạo điểm nhấn và gây ảnh hưởng mạnh đến hành vi của khách hàng.

Nội dung khóa học:

Phần 1: Vai trò và tác động của Marketing trong chiến lược Sales.

● Hiểu một Business Model Canvas và tác động lên chiến lược kinh doanh.
● Hiểu chiến lược Marketing giúp thu hút khách hàng mục tiêu và tác động lên doanh số như thế nào.
● Vai trò cốt lõi của phòng Marketing trong việc hỗ trợ đội ngũ bán hàng.

Phần 2: Cách phối hợp với đội ngũ Marketing để tăng trưởng doanh thu

● Thiết lập quy trình làm việc hiệu quả giữa Sales và Marketing.
● Cách thức phối hợp giữa Sales và Marketing để nâng cao hiệu quả bán hàng.
● Quy trình và phương pháp tìm hiểu khách hàng.
● Lập kế họach và triển khai chương trình Demo hiệu quả.

Phần 3: Xây dựng chân dung khách hàng để tiếp cận đúng khách hàng mục tiêu và tối ưu hiệu quả bán hàng

● Xây dựng chân dung khách hàng mục tiêu
● Xây dựng bộ câu hỏi phân loại khách hàng mục tiêu
● Cách thức khai thác thông tin khách hàng từ nhiều nguồn khác nhau.

● Thiết lập bộ câu hỏi để hiểu nhu cầu tiềm ẩn của khách hàng.

● Tạo hồ sơ để quản lý khách hàng hiệu quả.

Phần 4: Đồng bộ thông điệp để gây ảnh hưởng mạnh đến khách hàng

● Hiểu cách thức và quy chuẩn để tạo ra sự đồng bộ trong tất cả nội dung đưa ra bên ngoài với thương hiệu công ty.
● Nắm vững quy tắc để phát triển nội dung tương tác khách hàng

Điểm nhấn của khóa học:

● Tương tác và thực hành liên tục để ứng dụng vào công việc.
● Được huấn luyện và chia sẻ trên đúng bối cảnh công việc thực tiễn.
● Xử lý tình huống ngay trong lớp học để giải quyết thách thức học viên đang gặp phải khi bán hàng
   
 • Học phí:
  4.000.000 ₫
 • Thời lượng:
  4 buổi
 • Ngày khai giảng:
  TP.HCM:  2018
 • Giờ học:
  19h
 • Thời khóa biểu học:

QUYỀN LỢI HỌC VIÊN

"Hoàn tiền 100% sau buổi đầu tiên nếu học viên cảm thấy không phù hợp."

• Giảm 20% học phí nếu thanh toán học phí trước 10 ngày.

• Giảm 25% cho học viên cũ của WAM nếu thanh toán học phí trước 7 ngày.

*Lưu ý: Chỉ áp dụng mức ưu đãi cao nhất

Marketing Cho Bán Hàng Chuyên Nghiệp

(*)Thông tin bắt buộc