Bộ 60 câu hỏi kiểm tra sửc khoẻ doanh nghiệp sử dụng CRM

Bộ câu hỏi được biên soạn bởi các chuyên gia từ WAM, cung cấp cho bạn góc nhìn khách quan về tình hình sử  dụng CRM trong chính doanh nghiệp của mình.Bao gồm 60 câu hỏi, được phân loại theo từng chức năng của các phòng ban giúp đánh giá doanh nghiệp một cách đầy đủ và chuẩn xác.Với bộ câu hỏi này, bạn sẽ:

– Kiểm tra được mức độ hiểu biết của nhân viên trong việc sử dụng hệ thống CRM
– Chủ doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về tình hình sử dụng CRM trong doanh nghiệp của mình, từ đó tìm kiếm giải pháp phù hợp một cách kịp thời
– Tài liệu biên soạn để training cho nhân viên trong công ty
– Tài liệu tham khảo để xây dựng một hệ thống CRM chuẩn xác

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU