Tài liệu “Data quality Audit: The status quo of Data Quality”

Hệ thống dữ liệu của công ty bạn đã phát triển lớn hơn trong những năm qua và có trường hợp là nó có thể chứa dữ liệu dư thừa. Trong khi đó dữ liệu khách hàng của bạn trải rộng trong các hệ thống khác nhau, dẫn đến tình trạng các bộ phận liên quan khó tiếp cận được dữ liệu chuyên sâu. Có các lĩnh vực kinh doanh mới đã được thêm, nhưng các nhân viên của bạn có thể không thể sử dụng dữ liệu mới một cách tối ưu cho việc mở rộng công ty.

Tài liệu “Data Quality Audit: The status quo of Data Quality” sẽ giúp bạn đánh giá được tình hình dữ liệu của công ty mình. Từ đó giúp công ty có thể triển khai được những kế hoạch trong tương lai và tối đa hóa doanh thu kinh doanh.

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU