THƯ VIỆN TÀI LIỆU

WAM luôn cập nhật những tài liệu, thông tin hữu ích nhất đến học viên, giúp học viên tích luỹ và cập nhật kiến thức mới nhất từ đó ứng dụng các kiến thức Sales/Marketing hiệu quả vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nâng cao chất lượng công việc hằng ngày.
Cùng truy cập kho tàng Ebooks, biểu mẫu, quy trình và template được WAM cập nhật, bổ sung mỗi ngày ngay tại đây.

Bộ 60 câu hỏi kiểm tra sức khỏe sử dụng CRM

Tải về

Data quality is more than Address Validation – White Paper

Tải về

Data quality Audit: The status quo of Data Quality

Tải về

Successful Data Migration with Data Quality

Tải về

Bộ tài liệu của WAM

Tải về